Complete design and realization of a weekend apartment in Šumava. The interior of the apartment has mainly been solved by supplying customized furniture.

KOMPLETNÍ NÁVRH A REALIZACE VÍKENDOVÉHO BYTU NA ŠUMAVĚ. Z VELKÉ ČÁSTI BYL INTERIÉR BYTU ŘEŠEN ATYPOVĚ NA MÍRU.  TERMÍN REALIZACE 2013.