Complete design and realization of the interior including a terrace. Thanks to leaving a free hand, the cooperation was mutually pleasant and the client was very satisfied with the result.

KOMPLETNÍ NÁVRH A REALIZACE INTERIÉRU ŘADOVÉHO DOMU VČETNĚ TERASY. DÍKY PONECHÁNÍ VOLNÉ RUKY BYLA SPOLUPRÁCE OBOUSTRANNĚ PŘÍJEMNÁ A KLIENT BYL S VÝSLEDKEM VELMI SPOKOJEN. TERMÍN REALIZACE 2011.